Vijole

Viesistaba fons
Zodturis
Stīgturis
Kakls
Rezonanses kārba jeb korpuss
Pirkstu laipa
Rezonanses spraugas
Tapas
Ūsiņa
Stīgas
Galviņa
Balstiņš
Vairāk par instrumenta daļām
Pareizi saliktas detaļas
0 / 0
Izmantot špikeri