Trompete

Viesistaba fons
Ventiļi
Zvans
Korpuss
Vairāk par instrumenta daļām
Pareizi saliktas detaļas
0 / 0
Izmantot špikeri