Kontrabass

Viesistaba fons
Korpuss
Ūsiņa
Rezonanses spraugas
Kakls
Balstiņš
Kāja
Tapas
Galviņa
Pirkstu laipa
Stīgturis
Stīgas
Vairāk par instrumenta daļām
Pareizi saliktas detaļas
0 / 0
Izmantot špikeri