Klarnete

Viesistaba fons
Korpuss
Zvans
Pirkstu caurumi
Vārsti
Iemutnis
Ventilis
Vairāk par instrumenta daļām
Pareizi saliktas detaļas
0 / 0
Izmantot špikeri