Flauta

Viesistaba fons
Korpuss
Piemutnis
Poga
Klapītes
Vairāk par instrumenta daļām
Pareizi saliktas detaļas
0 / 0
Izmantot špikeri