Čells

Viesistaba fons
Galva
Kakls
Stīgturis
Korpuss
Ūsiņa
Pirkstu laipa
Balstiņš
Tīrskaņotājs
Rezonanses spraugas
Kāja
Stīgas
Tapas
Vairāk par instrumenta daļām
Pareizi saliktas detaļas
0 / 0
Izmantot špikeri