Čelesta

Viesistaba fons
Korpuss
Plāksnītes un veserīši
Pedālis
Rokturi
Vāks
Klaviatūra
Vairāk par instrumenta daļām
Pareizi saliktas detaļas
0 / 0
Izmantot špikeri