Alts

Viesistaba fons
Balstiņš
Korpuss
Ūsiņa
Galva
Kakls
Pirkstu laipa
Poga
Rezonanses spraugas
Stīgturis
Tapas
Stīgas
Vairāk par instrumenta daļām
Pareizi saliktas detaļas
0 / 0
Izmantot špikeri