Melngaiļa šaržs

Melngaiļa šaržs

RTMM 531605\2, RTMM 4006

hash
Māksla
Pagrabs fons

Es esmu šaržs, kurā attēlots latviešu folklorists un komponists Emilis Melngailis (1874–1954), kuram šogad, 15. februārī, atzīmējam 150. dzimšanas dienu. Bet vai tu zini, kas ir  šaržs? Esmu humoristisks mākslas darbs, kurā ir izceltas attēlotās situācijas vai visbiežāk personas pārspīlētas raksturīgākās īpašības, pazīmes.

Mani uzzīmēja grafikas veidā Valērijs Zosts (1901–1960), kurš bija pianists, klavierspēles pedagogs, mūzikas kritiķis un kuram ļoti patika zīmēt pilnīgi visur. Tā kā savā ikdienā viņš bieži tikās ar dažādiem mūziķiem, savos šaržos fiksējis vairākus laikabiedrus un ar mūzikas pasauli saistītus cilvēkus.

Iespējams, jautāsi, kāpēc E. Melngaili mākslinieks šaržā attēloja tieši šādi? Viņš bija viens no tiem, kurš, apstaigājot mājās, vāca un pierakstīja latviešu tautasdziesmas, tāpēc šaržā attēlota zemnieku istaba, kurā Melngailis sēž un pieraksta teicējas dziedāšanu. Viņa seja ir attēlota pārspīlēti, ar izteiksmīgu grimasi un lielām acīm. Viņam raksturīga bija arī melnā platmale, ko vari redzēt vienā no Emiļa Melngaiļa fotoattēliem. V. Zosts šaržā ielicis arī vēl vienu E. Melngailim raksturīgu lietu – velosipēdu –, ar kuru viņš pārvietojās ikdienā un kurš bija ražots tieši viņam.

V. Zosts šaržu radīja 1930. gados, bet fotogrāfijā E. Melngailis redzams 1926. gadā. Pašlaik es kopā ar vēl citiem V. Zosta zīmētajiem šaržiem, kuru vidū ir arī, piemēram, komponista Jāzepa Vītola, rakstnieces Aspazijas, Annas Brigaderes u.c. šarži, glabājos Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē.

Pamēģini arī tu uzzīmēt kāda cilvēka saržu!

Ja gribi uzzināt vairāk par Emiļa Melngaiļa dzīvi, noklausies muzeja mākslas ekspertes Ineses Žunes stāstījumu šeit.