Konkurss “Muzeja pasakas”

Konkurss “Muzeja pasakas”

Piedalies konkursā!

hash
Tapšana
Virtuve fons
Gaidot muzeja simtgadi, Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina 4.–12. klašu skolēnus piedalīties konkursā “Muzeja pasakas”!
Konkurss tiek rīkots ar mērķi ne vien popularizēt Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma bagātības, bet arī rosināt bērnu un jauniešu interesi par literāro jaunradi un attīstīt radošumu.
Konkursa uzdevumi:
  • izpētīt Rakstniecības un mūzikas muzeja izglītības platformas “Augsim muzejā!” publikācijas par dažādiem muzeja krājumā glabātajiem priekšmetiem (visvairāk priekšmetu stāstu atradīsi sadaļā “Pagrabs”);
  • izvēlēties kādu no publicētajiem priekšmetiem (var izvēlēties vienu vai vairākus);
  • uzrakstīt pasaku par izvēlēto priekšmetu/priekšmetiem, kas glabājas muzeja krājumā.
Konkursa darbu iesūtīšana no 1. marta līdz 12. aprīlim.
Pirms darba rakstīšanas, kārtīgi izlasi konkursa nolikumu, kuru atradīsi šeit:
Lai radoši!