Kam paredzētas pūra lādes?

Kam paredzētas pūra lādes?

Aspazijas pūra lāde

RTMM 124612

hash
Piemiņas lietas
Pagrabs fons

No ārpuses esmu pavisam vienkārša pūra lāde no priedes koka, kas piederējusi dzejniecei Aspazijai. Lai gan, – vai tiešām priekšmets, kas piederējis slavenajai dzejniecei Aspazijai, var būt vienkāršs?

Senāk katrai meitai bija pūra lāde un uzdevums līdz precībām to piepildīt ar apģērbu, dvieļiem, segām, galdautiem un citām sadzīvei nepieciešamām lietām. Lādēm iekšpusē nereti tika iestrādātas mazas bīlādītes (slepens un bieži arī slēdzams nodalījums), kurās lika rotas, vainagu, jostas un citus mazākus, bet nozīmīgus priekšmetus. Dažkārt pūra lādē lika vaivariņus, lai, atverot lādes vāku, uzvēdītu patīkams aromāts. Arī man ir šāda bīlādīte.

Es  gan Aspazijai nekalpoju pūra, bet vienkārši mantu glabāšanai. Pačukstēšu noslēpumu. Tagad es arī nestāvu tukša. Manī dzīvo Aspazijas dzejoļi.

Jā vēlies mani apskatīt dzīvē, tad dodies uz Raiņa un Aspazijas māju.