Haralda Medņa fotoaparāts

Haralda Medņa fotoaparāts

RTMM 577925

hash
Piemiņas lietas
Pagrabs fons

Es esmu firmas “Zenit” fotoaparāts, iemūžinu mirkļus, un manī ir filmiņa, kurā saglabājas uzņemtie attēli jeb negatīvi*, no kuriem pēc tam, kad tā ir “pilna”, attīsta fotogrāfijas.

Mans īpašnieks bija diriģents Haralds Mednis (1906–2000), kurš ieguldījis nesavtīgu darbu dziesmusvētku tradīcijas popularizēšanā un kopšanā. Viņš bija vairāku Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents.  Tagad es glabājos Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē.

Fotografēšana bija viens no Haralda vaļaspriekiem, ar ko viņš aizrāvās brīvajos brīžos. Diriģents iemūžināja Latvijas ainavu, dažādus objektus un ceļojumus, kur bieži vien brauca kopā ar saviem koriem, vēlāk nofotografēto materiālu rādot kopīgajos kora vakaros krāsainu diapozitīvu** veidā.

Fotografēšana var būt gan kā viens no mākslas izteiksmes veidiem, gan arī kā laikmeta un vēstures atspoguļotājs, kļūstot par nozīmīgu mūsdienu ikdienas sastāvdaļu. Fotogrāfijas var izskaistināt un pārveidot, pārtopot mākslā, taču tās var atspoguļot arī patieso tā brīža realitāti, piemēram, H. Medņa fotogrāfijās redzamas arī nu jau zudušas Latvijas ainavas.

Vai tev patīk fotografēt? Un ar ko tu fotografē?

*negatīvs – redzamais attēls uz fotoplates vai fotofilmas, kurā melno un balto krāsu laukumu izvietojums ir pretējs oriģinālam (melnbaltajā fotogrāfijā) vai kurā redzamās krāsas ir papildkrāsas oriģināla krāsām (krāsainajā fotogrāfijā); fotoplate vai fotofilma, uz kuras ir iegūts šāds attēls.

**diapozitīvs – pozitīvs fotoattēls uz caurspīdīga materiāla (stikla vai filmas) projicēšanai uz ekrāna vai apskatīšanai pret gaismu.