Gleznu restaurators

Gleznu restaurators

Darbs muzejā

hash
Profesija
Virtuve fons

Mūsu muzeja krātuvē, Pulka ielā 8, Rīgā, strādā vairāki restauratori, kuri veic nozīmīgu darbu – atjauno un labo muzeja priekšmetus, lai tie saglabātu savu vēsturisko autentiskumu un paliktu arī nākamajām paaudzēm.

Katrs no muzeja restauratoriem strādā ar kādu konkrētu materiālu vai priekšmetu veidu, piemēram, koku, papīru, audumu u. tml.

Tā kā katra restauratora darba specifika atšķiras, vispirms pavērām durvis vienā no restauratoru darbnīcām un uzzinājām, kā strādā gleznu restauratore Natālija Jātniece.

Video viņa restaurēja gleznotājas Birutas Delles gleznu “Marija” (1988), kas piederējusi dzejniecei Velgai Krilei (RTMM 803393).

Skaties video!

Kāda ir tava sapņu profesija?